Blog

Yönetici Koçluğu Almak İçin Esas

Her nedense modern Dünya’da Yönetici dendiği zaman insansı bir varlık yani bir nevi android gibi algılanması gibi bir durum olduğunu gözlemliyorum. İlk Olarak yöneticilerin de bir insan olduğunu hatırlamak gerekiyor.

Olaylar karsısında duyguları ve düşünceleri var. Doğuştan sahip oldukları kendilerine has yetenekleri ile geliştirebilecekleri yetenekleri var. Hal böyle olunca ast-üst ilişkilerindeki davranış ve Liderlik modelleri var. Bu sebeple; üst ve orta düzey yöneticiler profesyonel bir koç ile çalışarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamda karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretebilirler.

Olaylara, yansız, tarafsız ve bağımsız olarak bakabilir, bireysel ve profesyonel yaşamlarında gelişme ortamında vizyon sahibi liderlere dönüşerek değişimi yönlendirebilirler.

Bu koçluk biçimi, temelde yönetici adaylarının veya yönetici konumunda olan kişilerin beceri gelişimini ve performansa odaklanmasını içerirken, bireyin genel gelişime de fırsat verir.

Profesyonel Yönetici Koçluğu Almak İçin Asas Sebep Ne Olabilir?

Son zamanlarda “Yöneticilerin” kendi tecrübe alanlarında deneyimli olmalarının yanı sıra, ekiplerini geliştirmek ve çalışanların arasında uyumlu ortam yaratarak performans arttırılması için de kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir.

Koçluk yetkinlikleri profesyonel hayatta artık temel iş becerileri olarak görülüyor: Bu beceriler genel anlamda; dinlemek, hedefe ulaşmak, plan yapmak, delege etmek, toplantı yönetmek, koas yönetmek, stres ve öfke yönetimleri gibi temel başlıklı çalışma konularını içerebilir. Doğru soru sormak ve içinde bulunulan an da stratejiler oluşturarak eyleme dönüştürmek, hedef odaklı yaklaşımlarda sonucu etkilemektedir. Bu sebeple “Koçluk Becerileri”, toplantı yönetiminde de artık vazgeçilmez bir özellik olarak görülmektedir. Profesyonel Koçluk Hizmeti alınması ile birlikte “Yöneticilerin”, çok fazla toplantıda olan takım üyelerine karsı, daha derin bir anlayış sağlamaları için, soru sormak gibi koçluk becerilerini uygulaması, toplantıların verim ve değerini arttırdığı anlaşılmaktadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir