Gazete Yazıları

SAĞ BEYİN SOL BEYİN

Dünya’ya geldiğimiz ilk andan beri DNA’mızdaki kodları kullanırız. Bu kodlar; içinde olduğumuz sosyal çevre, aile kültürü ve aldığımız eğitime göre şekillenir. Fakat artık, kodları şekillendirirken günümüzde pek çok öğrenme modelinden bilimsel olarak yararlanabiliyoruz. Bunlardan ilki: “çoklu zeka teorisi”. Bu kuram, Prof. Gardner tarafından, insan beyni ve zekası ile çevre etkileşimi sonucu olarak 8 ana gruba ayrılmış ve detaylandırılmıştır. Bir diğeri, bireyin olayları genel olarak; işitsel, kinesitetik (dokunsal) veya görsel mi algılayıp, öğrendiğini içeren farklı bir model. Gelinen en genel nokta ise sağ ve sol beyin ayrımlarının yapılması çalışmalarıdır.

Öğrenme modelleri ile ilgili, ufak bir bilgilendirme girişinden sonra; alışkanlıklarımızdan ve bunu nasıl şekillendirdiğimizden bahsetmek istedim. Sahip olduğumuz tüm davranış şekillerimiz gibi, gün içerisinde cümle kullanışımız, düşünce modelimiz de alışkanlıklarımız içindedir. Bilmediğimiz herhangi farklı bir davranışa maruz kaldığımızda, ezberimiz bozulur. Daha önce tanık olmadığımız veya karşılaşmadığımız tutumlar bizi ters köşeye yatırır. Olumsuz, duygu ve düşünceler yaratmamıza sebep olur. Bu yüzden konfor alanımızı korumak için, seçtiğimiz meslek ve bulunduğumuz konumu kendi alışkanlıklarımıza yatkın hale getirmeye çalışırız.

Buna sebep; beynimizin işleyiş şeklidir. Her bireyin, her durum ve şart için kodlamış olduğu bir beyin yolu haritası mevcut. Tony Buzan bu konuyla ilgili “akıl haritalama” kitabını yazmış ve en çok satanlar arasında yerini almıştır. Tüm bunları gözden geçirirken temelde beyin işleyişi ve sahip olduğumuz alışkanlıları genel olarak sağ ve sol beyin başlığı altında toplayabiliyoruz. Beyninin sol tarafını kullanan kişiler; Doğrusal ve düzenlidirler. Konuşkan değildirler. Analitik ve nesnel olmakla birlikte, kuralları uygular ve uyulmasını isterler. Olayları sırası ile yaparlar. Şüphecidirler; eskiyi korur, kuralcıdırlar. Detaylarla ilgilenirler. Kısa vadeli planlar yaparlar. Bütünü görmediğinden parçalara ayırarak görürler. Bir plan dahilinde hareket etmekle beraber bunu karşıdan da beklerler. Teorik, Zamansal, Tüme varımcıdırlar. Kolay Odaklanabilirler. Hukuk, muhasebe, bilim gibi meslek dalları ile ilgilenebilirler

Beyninin sağ tarafını kullanan kişiler; İçgüdüsel ve öznel olmakla birlikte, kurallardan hoşlanmazlar. Geniş perspektifi görebilir, tümevarımcıdırlar. Bütünden parçalara iner. Radikal fikirlere açık olurlar. Dikkatlerini kolay odaklayamazlar. Beden ve resim dili gelişmiş, spontan yaşarlar, pratiktirler, tümden gelimci düşünce şekline sahiptirler. Bir şeyi öğrenmesi gerekiyorsa mutlaka sebebini sorgular. Somut kavramlarla ilgilenir. Bir şeyi öğrenecekse uygulamalıdır. Birçok konu ile birden ilgilenebilir. Dağınıktır. Bir şeyi unutmamak için yazması gerekir. Genelde; Girişimci, müzisyen, dansçı, pazarlamacı, olabilirler.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir