Gazete Yazıları

RİSK ALMAK

Bir işe başlarken nasıl kâra geçeriz, nasıl zarara uğrarız diye genel olarak düşündüğünüz oldu mu hiç? Sadece iş değil, tanıştığımız kişilerle de ilgili olabilir. Bize ne kazandıracak ya da ne kaybettirecek diye düşündüğümüz.

Bu yüzden pek çok şirket ya da birey zaman zaman yapmayı düşündüğü şeyden kendilerini geri çekebilir. Fakat bir şeye niyet ederken ve hedefinize ulaşmak isterken tüm cevapları her zaman bilemeyebilirsiniz.

Neye göre ve kime göre risk, nasıl alınır tanımı tamamen farklıdır. Tanım olarak; Risk (riziko); “bir olayın gerçekleşme olasılığı ve olaydan etkilenme olanağı.” şeklinde tanımlanıyor. İstemediğiniz bir işte çalışmak, sonucu belli olmayan bir toplantıya katılmak, üniversite sınavında sadece kazanmak için, istemediğiniz bir bölümü yazmak veya yurt dışında yaşamak için aldığınız bir teklifi (iş veya evlenme) değerlendirmekte zorlanmak, kendinizi ifade etmek için bir topluluğun önünde söz almak, vb. pek çok şey karşılaşabileceğiniz risklerin bütününü oluşturabilir. Riskin şekli ve aralığı doğal olarak kişinin yaşına ve sahip olduğu yetenek ve olanaklarına göre değişecektir. Bir bebek için anne sütünden katı mamaya geçişi risk olabilirken, erişkin birinin iş değiştirmesi de risk teşkil edebilir. Alışkanlıkların değişmesi, zaman ve mekan kullanım değişikliği genelde hepiz için bir risk taşımaktadır. Deneyimlediğimiz ölçüde riskleri tanımlamak ve hareket etmekte kolaylaşacaktır.

Genellikle risk: olumsuz bir durum yani tehlike olarak değerlendirilir. Bu nedenle risklerin olumsuz etkilerinden zarar görmemek için olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler almaya yönelik, çalışma ve planlama faaliyetlerini içeren ve risk yönetimi olarak anılan bir disiplin ortaya çıkmış. Risk yönetiminin temel hedefi, karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirmek, sübjektifliği azaltmaktır. Baktığımızda genel olarak; risk ve kazanç, olasılıklar bağlamında, beraber hareket eder. Kazanç sadece ekonomik anlamda değil aynı zamanda, harcanan enerji, zaman kullanımı ve edinilen bilgi ye kadar her ne varsa kapsar.
İstediğiniz şeyin ne olduğu ve sizinle ilişki kuracak bireylerin(firmaların) nasıl olmaları gerektiğini belirlediğiniz sürece ve onlarla ilgili olarak esnek olabildiğiniz zaman, riski göğüslemeniz de kolaylaşacaktır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir