Zorlaşan ve daha çetrefilli bir hal alan hayatlarımızın karmaşık yapısından bir nebze olsun kurtulmak, gerçekçi hedefler belirleyerek bu hedeflere emin adımlarla yürümek ve farklı amaçları için de motive olarak başarıyla gerçekleştirmek noktasında, günümüzde yaşam koçluğu kavramı giderek artan bir popülariteye sahip olmaktadır. Çünkü hemen hemen her kişi ya da kuruluşun benzer ihtiyaçları var ve söz konusu ihtiyaçların giderilmesinde kaliteli bir profesyonel yaşam koçluğu desteğinin alınması gerekebilir.

Profesyonel Yaşam Koçluğu Nedir?

Birey ya da kurumlara yaşamlarında, ilişkilerinde ve işlerinde başarılı olabilmeleri adına destek veren ve bireyin potansiyelini fark etmesi adına çalışmalar yürüten bir hizmet türüdür.  Kısaca özetleyecek olursak, “Yaşam Koçluğu Nedir?” sorusunun cevabı, birey ya da kurumların bulundukları yerden hedefledikleri yere ulaşmalarını sağlayan bir hizmettir diyebiliriz. Yaşam koçları bireyleri tarafsız bir bakış açısı ile değerlendirirken aynı zamanda teşvik ve motive ederek harekete geçmelerine yardımcı olurlar. Hali hazırda sahip oldukları enerji kaçaklarından kurtulmalarını sağlar. Ayrıca ulaşmak istedikleri hedefe doğru ilerlerken, en değerli kaynaklar olan zaman ve enerjiden tasarruf etmeyi ve mevcut durumu maksimum potansiyel ile yaşamalarını teşvik edici olurlar.

Yaşam Koçluğu Ne Değildir?

Sanılanın aksine yaşam koçluğu danışmanlık, bilgi yüklemesi, felsefe ya da terapi değildir. Tavsiyelerde bulunmayı, hazır cevap vermeyi, problemlere dair hazır çözümler sunmayı ve yargılamayı içermez. Yani yaşam koçları bir danışman, bir psikolog ya da bir tür mentor değildir. Zaten profesyonel yaşam koçluğu bunlarla da açıklanamaz. Alanı ve sınırları belli, yöntemleri farklı, sosyal yanları değişkendir.

En çok karıştırılan konuların başında yaşam koçluğu ile psikologluk gelir. Aslında bu iki kavram birbirinden hayli uzaktır. Yaşam koçları yönlendirmelerde bulunmaz ve tavsiye vermez. Kişinin kendini fark etmesi ve kendini gerçekleştirmesi çerçevesinde hizmet eder. Bu nedenle de empati kurmak, gerçekçi hedefler belirlemek, kişinin kendi potansiyelini fark etmesini sağlamak ya da hedeflere ulaşma noktasında kişinin emin adımlar atmasına ön ayak olmak yaşam koçlarının işleridir. Psikologlar ya da psikiyatristler daha farklı amaç ve ilkeler ile danışanlarına / hastalarına yardımcı olurlar. Psikometrik  araçlar, kişilik envanterlerini psikologlar kullanabilirken, psikiyatrlar ise ilaç yazmaya yetkilidirler.

Kimler Profesyonel Yaşam Koçluğundan İstifade Etmelidir?

 • Yaşamında olumlu yönde köklü değişiklikler yapmak isteyenler,
 • Hayattan ne istediğini bilmek isteyenler,
 • Mevcut hallerinin farkına varmak isteyenler,
 • Potansiyelini bilmek isteyenler,
 • Kendilerine hedef belirlemek isteyenler,
 • Kariyerlerinde iyi bir yer edinmek isteyip, nereden başlayacağını bilmeyenler,
 • Doğu olan inanışları dahilinde davranarak, ne istediklerini bilmeyenler,
 • Hayır deme konusunda zorluk yaşayanlar,
 • Kaliteli bir yaşam sürmek ve yaşamlarında mutlu olmak isteyenler.

Yaşam Koçluğunun Sağlamış Olduğu Bireysel Kazanımlar Nelerdir?

 • Ne istediğinizi belirlemenize yardımcı olur;

Pek çok insan yaşamları boyunca kendilerini tanımlamak adına zaman ayırmaz ve hedefledikleri yere varabilmek adına net yönlendirmelere sahip olmaz.  Bu da tüm hayatlarını sahip oldukları gücün farkına varmadan, sıradan biri olarak geçirmelerine sebep olur. İşte bu noktada profesyonel yaşam koçluğu hizmeti hayattan ne istediğinizi daha kolay bir şekilde belirlemenize ve isteklerinize ulaşma yöntemlerinizi daha kolay seçmenize yardımcı olmaktadır. Bu sayede yaşamda kim olmak istediğinizi belirleyerek amaç ve tutkularınızı netleştirebilir ve kendiniz için nelerin önemsiz ve gereksiz olduğunu, nelerin ise önem taşıdığını çok daha net bir şekilde görebilirsiniz.

 • Özgüveninizi geliştirmenize yarar sağlar;

Bireylerin çalışma yaşantılarında başarılı olabilmeleri, mevcut sağlıklarını koruyabilmeleri ve diğer bireyler ile sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri adına özgüvenlerini geliştirerek güçlendirmeleri ve bir öz imgeye sahip olmaları oldukça önemlidir. Gerçek değerinizi bilerek, standartlarınızı yükseltmek için yaşam koçluğu eğitimi almış profesyonel kişiler ile çalışmak istediğiniz hedeflere çok daha yalın ve hızlı şekilde ulaşmanıza yardımcı olur.

 • Korkularınızı yönetmenizi sağlar;

Yaşamınızı kabusa çeviren korkularınızı, güvensizliklerinizi ve engellerinizi aşmak kitlelerin önüne geçmenizde size yardımcı olur. Pek çok insan yaşam koçları sayesinde korkularını doğru olarak yönetmeyi öğrenerek, bu korkularının hedeflerini engellemelerine olanak vermez. İyi bir yönetim ile doğru bir süreç atlatılırken, daha başarılı ve daha aktif bir yaşam da sürdürülebilir.

 • Düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürmenizi sağlar;

Profesyonel koçluk hizmetinden yararlanarak teori ile pratik arasında köprü oluşturabilirsiniz. Doğru eğitim ve motivasyon ile birlikte istediğiniz sonuçlara en kestirme ve en doğru yoldan ulaşarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Bu anlamda kendinizden emin adımlar ile ilerleyebilir, hayalini kurduğunuz düşleri hedef noktasına taşıyabilir, gerçekçilik ve denge içinde her başardığınız hedefte daha üst bir hedef için kendinizde güç bulabilirsiniz. Bütün bu aşamalarda profesyonel yaşam koçluğu kişiye fazlası ile değer katacak, söz konusu aşamaların daha iyi ve kaliteli bir biçimde geçilmesinde kişiye destek olacaktır.

 • Yaşantınızdaki olasılıkları daha net şekilde anlamanıza yardım eder;

İnsanların birçoğu yaşamı kalıcı, sabit, değiştirilemez ya da kontrol edilemez bir olgu olarak görmektedir. Profesyonel yaşam koçluğu hizmeti sayesinde bireyler farklı bakış açılarını keşfedebilir ve mevcut şartlar her ne olursa olsun aslında daima bir seçme hakları bulunduğunu görebilirler.

Yaşam Koçluğu Kısaca;                                                                                                                     

 • Bireylerin kendilerine inanmalarına ve sahip oldukları güçlü yönleri hatırlatmayı veya tekrar fark ettirerek kullanmalarına yardımcı olur.
 • Yaşamınızın kontrolünü kendi elinize almanızı sağlar.
 • Unutmuş olduğunuz başarılı yönleri hatırlatır.
 • Bireyin hayatında var olan başlıca enerji kaçaklarını görmesine ve gidermesine yardımcı olur.
 • Ruh + Beden + Zihin üçlüsünü bireyin gerçekliğine göre gözden geçirir.
 • İstediğiniz şeyleri yapabilmeniz adına zamanınızı yönetmenize ve en faydalı şekilde planlamanıza yardımcı olur.
 • Amaçladığınız hedeflere ulaşmak adına doğru soruları sormayı öğretir.

Yaşam Koçluğunun Sağladığı Kurumsal Kazanımlar Nelerdir?

 • Liderlik vasıflarını gözden geçirmeyi sağlar,
 • Karar verme süreçlerine ilişkin yaklaşımlar,
 • Vizyon geliştirme,
 • Motivasyonu sağlama ve geliştirme,
 • Kurumdaki bireylerin arasında uyum sağlama,
 • Kariyer beklentilerine erişme,
 • Olayların hem içten hem de dıştan bakarak değerlendirilmesi,
 • Hedef koyarak uygulama kolaylıkları sağlar,
 • Performanslarının değerlendirilmesi,

Firmalar için Profesyonel Yaşam Koçluğu

Bu hizmeti alan firmalar için profesyonel yaşam koçluğundan yarar sağlamak ya da bu tarz destek hizmetlerinden istifade etmek oldukça önemli bir insan kaynakları yatırımının göstergesi niteliğindedir. Firmalar, çalışanlarına sunmuş oldukları bu kişisel gelişim şansı ile çalışanlarının kendilerini tanımaları ve performanslarının iyileşmesi açsından gelişmelerine imkân sağlar. Ayrıca, pek çok açıdan çalışanlarının yüksek performansa sahip olmalarına da destek olur.

Koçluk hizmetinden yararlanan bireyler takım çalışmalarına çok daha yatkın olmalarının yanı sıra oldukça etkin olarak görev alabilmektedirler. Yani, kurumsal firmaların çalışanları için profesyonel yaşam koçluğu hizmeti almaları oldukça akılcı bir yatırım niteliği taşımaktadır.

Her ne kadar çalışanlar bu tür seansları sadece kendileri için alıyor gibi görünse de firmaların yaşayan organizmalar olduğu düşünüldüğünde, her bir çalışan firmaya farklı değerler katmaktadır. Söz konusu eğitim ya da destekler ile aslında çok daha verimli bir çalışma ortamı yaratılır. Dolayısıyla koçluk hizmeti alan çalışanlardan ziyade asıl olarak firmanın büyük bir yarar gördüğü fark edilebilir. Kısacası profesyonel koçluk hizmetlerinden herkes yarar sağlarken, kurum ve kuruluşlar da bu fırsatları değerlendirmelidir.