Nasıl Çalışıyor ?

PELİN NARİN TEKİNSOY NASIL ÇALIŞIYOR ?

​Pelin Narin ile​ Çalışarak ​Elde Edeceğiniz Sonuçlar:

Şu anda kimsiniz, neredesiniz ve ​gerçekten kim olmak ve ne yap​mak istiyorsunuz, arasında daha uyumlu bir eşleşme sağla​yarak bilinçli bir farkındalık kazandırır.​

​Birey ve profesyonel olarak​,​ gelişim​inizi ve yönetim performansınızı arttır​ırken​ ​daha iyi ve hızl​ı​ karar verebilirsiniz. ​Farkında olmadığınız yaratıcılığınız​ı​ kullanarak,​ ​yeni ve etkin çözümler geliştir​irsiniz.

Kendinizde,​ organizasyonunuzda ​ve profesyonel ağınızda ​gerekli değişiklikleri yapa​r ve uygula​rsınız. Vizyonunuzu gerçekleştirmek için daha fazla özgüven ve kontrol kazanırsınız. Hoşunuza gideni yapmak dışında sizi ileri taşıyacak konularda kendi sorumluluğunuzu al​ırsınız.

​Kişisel en yüksek performans​ınız ve tutkularınız için anlayış geliştirir ve size özel ​olan potansiyelinizi gerçekleştir​irsiniz. Bireysel ve profesyonel gelişiminiz için güçlü alan ve fırsatlarınızı ​da ​genişlet​irsiniz.

Değer ve İnançlar

Çalışma Yaklaşımı

Süreklilik ​ önemlidir ve​ ileriye doğru gidişi ​kaçınılmaz olarak ​mümkün kılar.

Netlik​,​ duygu ve düşüncelerin bir karması ​ ve bunların anlamlandırılması ​ile sağlanır.

Farkındalık siz​i,​ ileriye götüren ve geride tutan kalıpları​nızı ​görmeyi, ​bunlarla yüzleşmeyi ve değiştirmenizi sağlar.

Koçluk seansları arasındaki ​ süreç kişinin;

1)​ hareket​e​ geçme​sini​​

2)​ düşünmesini​

​3)​ öğrenme​sini

​4) ​ileri doğru planlayarak gelişimi​ni​ sağlar.

Koçluk, öğrenme devam ettikçe sürecektir.

Pelin Narin ile Çalışarak Elde Edeceğiniz Sonuçlar:

Şu anda kimsiniz, neredesiniz ve gerçekten kim olmak ve ne yapmak istiyorsunuz, arasında daha uyumlu bir eşleşme sağlayarak bilinçli bir farkındalık kazandırır.

Birey ve profesyonel olarak, gelişiminizi ve yönetim performansınızı arttırırken daha iyi ve hızlı karar verebilirsiniz. Farkında olmadığınız yaratıcılığınızı kullanarak, yeni ve etkin çözümler geliştirirsiniz.

Kendinizde, organizasyonunuzda ve profesyonel ağınızda gerekli değişiklikleri yapar ve uygularsınız. Vizyonunuzu gerçekleştirmek için daha fazla özgüven ve kontrol kazanırsınız. Hoşunuza gideni yapmak dışında sizi ileri taşıyacak konularda kendi sorumluluğunuzu alırsınız.

Kişisel en yüksek performansınız ve tutkularınız için anlayış geliştirir ve size özel olan potansiyelinizi gerçekleştirirsiniz. Bireysel ve profesyonel gelişiminiz için güçlü alan ve fırsatlarınızı da genişletirsiniz.

Değer ve İnançlar

 

Her halinizle mükkemmel, yaratıcı ve kaynak dolusunuz. Çünkü bulunduğunuz durumda her ne olursa olsun çeşitli başarılar yakalayarak geldiniz.

 
 

Kendinize has güçlü yanlarınız, tutkularınız ve amaçlarınızla varsınız.

 
 

Hayatta doyum içinde yapmak istedikleriniz; anlam ve keyif ile ortaya çıkacaktır.

 
 

Koçunuzla olan ilişkiniz hayatınızın her alanında değer yaratır.

 

Çalışma Yaklaşımı

Süreklilik önemlidir ve ileriye doğru gidişi kaçınılmaz olarak mümkün kılar.

Netlik, duygu ve düşüncelerin bir karması ve bunların anlamlandırılması ile sağlanır.

Farkındalık sizi, ileriye götüren ve geride tutan kalıplarınızı görmeyi, bunlarla yüzleşmeyi ve değiştirmenizi sağlar.

Koçluk seansları arasındaki süreç kişinin;

1) harekete geçmesini

2) düşünmesini

3) öğrenmesini

4) ileri doğru planlayarak gelişimini sağlar.

Koçluk, öğrenme devam ettikçe sürecektir.