Gazete Yazıları

MOTİVASYON

Herkes “motivasyonun önemi”, “gerekliliği” ve “nasıl en yüksek seviyede tutabiliriz”den bahsediyor. Konuyla ilgili sayısız kitaplar basılıp ve seminerler veriliyor. Genel olarak motivasyon(güdülenme) “yönünü ve öncelik sırasını belirleyerek, bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten, iç yada dış etkenler.” şeklinde tanımlanıyor.

Tanım böyle olunca; kişinin aile terbiyesi, okulda öğrendikleri ve genel olarak hayat tecrübesiyle, nasıl motive olabileceği konusunda fakında olmadan kendisini şartlamıştır. Hal böyle olunca; farkında olmadan kazandığımız alışkanlıklar kişiliklerimizi oluştururken motive oluş şeklimizi de biçimlendirir. Kişilik envanterleri ile profesyonel olarak ilgilendiğimden beri, motivasyonun karakterlere göre de değiştiğine de tanık oldum.

Kısaca ipucu verecek olursam: baskın karakter olan Kırmızı: işin sonucu ile ilgili sözler söylediğinizde motive olur. Teknik olan Mavi: işin ayrıntılarını bir plan program dâhilinde bilmek ister. Bunu ona anlatın. Gerekirse kağıt üzerine şekiller çizerek yardımcı olun. Hareketli ve coşkulu olan Sarı: işin eğlenceli ve rahat yönlerini gördüğünde motive olur. Sevildiklerini hissettiklerinde ve fark edilen popüler kişiler olduklarını gördükleri zaman onlardan beklediğinizin üzerinde bile verim alabilirsiniz. Sakin olan Yeşil: Çok enerji gerektirmeyen, gürültüsüz ve huzurlu işleri severler, hatta monoton işlerde çok başarılı olurlar; ancak kendilerinden çok şey beklendiğini hissettiklerinde ondan kaçmak isterler. Ondan çok şey beklemeyin ve ona güvenin. Bireylerde doğal güdüler doğuştan vardır, toplumsal güdüler ise sonradan kazanılır. Birey olarak bunların farkında ve kontrol edebiliyorsanız, otomotivasyona sahipsiniz demektir.
Ayrıca, Motivasyonun Konusu: Kişilerin bekleyiş ve ihtiyaçları, Amaçları, Davranışları, Kendilerine başarıları hakkında bilgi verilmesi (geri bildirim) konularıyla yakından ilgilidir. Dolayısıyla içinde bulunan durumda birey veya grubun motivasyon süreçlerini de etkileyecektir.
Güzel bir haftanın ortasında, gün muhakemesi yaparken; “En son kim yada ne sizi motive etti?”, “Neler motive olmanıza sebep olur?”, “Motivasyonunuzun düşük olmasının sebepleri nelerdir?” şeklinde sorup, ipuçları ile de kendinizi motive etmeye ne dersiniz?

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir