KURUMSAL

KURUMSAL İKLİM VE KURUM KÜLTÜRÜ, MEVCUT DURUM ANALİZİ , KURUMSAL ALGI VE FARKINDALIK ANALİZİ

ORGANİZASYON YAPISININ, ŞİRKET HEDEF, VİZYON, MİSYON , BEKLENTİ VE GELİŞİM EVRELERİNE GÖRE YAPILANDIRILMASI

ORGANİZASYON YAPILANMASI , FONKSİYONLAR , ROLLER VE GÖREV TANIMLARI İLE ROL VE ÜNVAN YAPISI İLE POZİSYONEL KATEGORİZASYON

ORGANİZASYON YÖNETİMİNDE KISA YOL. MAWERİCK MODELİ .

VİZYON VE MİSYONA BAĞLI ŞİRKET MANİFESTOSU , ŞİRKET DEĞERLERİ VE MOTTOSU

FONKSİYONLAR, GÖREV TANIMI VE SÜRECE BAĞLI ROLLER DOĞRULTUSUNDA POZİSYONEL YETKİNLİK, YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ

STRATEJİK KURUMSAL HEDEFLERİN TAKTİK BİRİM, BÖLÜM VE BİREY HEDEFLERİ İLE ENTEGRASYONU

İŞ SÜREÇLERİNİN YAPILANDIRILMASI VE RASYONALİZASYONU

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞYERİ İDARİ SÜREÇLERİNİN ANALİZİ, DÜZENLENMESİ , RASYONALİZASYONU, YÖNETMELİK VE FORMLAR

SÜREÇ ODAKLI PERFORMANS YÖNETİMİ, ETKİNLİK , ETKİLİLİK , VERİMLİLİK

İŞ SÜREÇLERİ FONKSİYONLARI , ROLLER VE GÖREV TANIMLARI ( DOĞRUDAN SORUMLULUK , BİREYSEL KURUMSAL SORUMLULUK , ORTAK KURUMSAL SORUMLULUK ) YETKİYİ SÜREÇ İÇİNDEKİ SORUMLULUK VE İNİSİYATİF ÜZERİNDEN BELİRLEME MODELİ.

YÖNETİM VE İÇ İLETİŞİM TARZI VE TAVRININ KURUMSAL İHTİYAÇLAR DORULTUSUNDA MODELLENMESİ, KURUMSAL İLETİŞİM DİLİ

YETKİNLİK TABANLI MÜLAKAT VE PERFORMANS YÖNETİMİ İÇİN YETKİNLİK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ ,MÜLAKAT , PERFORMANS GÖRÜŞMELERİ İLE REFERANS KONTROLLARINDA YETKİNLİK SORGULAMASI VE ÖLÇÜMÜ YÖNTEMLERİ

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKET UYGULAMALARI SONUÇLARININ PERFORMANS VE HEDEF ODAKLI SİSTEMATİK YÖNETİMİ

ETKİN ORYANTASYON YÖNETİMİ

İŞ DEĞERLEME, DERECELENDİRME, POZİSYON KADEMELENDİRME , ÜCRET , PRİM VE ÖDÜL YÖNETİMİ MODELLERİ

MOTİVASYON, TAKDİR, İŞ YERİ BAĞLILIĞI, TEŞVİK VE TUTUNDURMA POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI, ÖDÜLLENDİRME , DUYGUSAL ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ, SOSYAL VE YAN HAKLAR YÖNETİMİ MODELLERİ

ÖNERİ SİSTEMİN KATILIMCI BİR PERFORMANS VE MOTİVASYON ARACI OLARAK KULLANILMASINA YÖNELİK UYGULAMALAR VE KATILIMCI YÖNETİM VE PERFORMANS UYGULAMALARI

ÖRGÜTSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ – BİREYSEL MOTİVASYON – YUKARDAN AŞAĞIYA – AŞAĞIDAN YUKARIYA VE YATAY MOTİVASYON POLİTİKALARI

KARİYER , YEDEKLEME, YETENEK YÖNETİMİ VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ ENTEGRASYONU