Gazete Yazıları

KOÇLUĞUN HAYATIMIZA FAYDALARI

 

 

Profesyonel koçluk hayatımızın her alanına birçok fayda sağlar: kişisel zorluklara dair yeni bakış açıları, daha fazla karar alma becerisi, daha fazla kişilerarası etkililik ve daha fazla güven vb. gibi… Ve, liste burada bitmiyor. Koçluk yapanlar aynı zamanda verimlilik, yaşam ve iş ile ilgili memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşmada kayda değer bir gelişme sureci bekleyebilirler. Koçluğun güveni, iş performansını artırdığı ve etkili iletişim becerilerini geliştirdiği bilinmektedir.

 

Hedeflere ulaşmak için hareket etmek 

Koçluk, bireye hedeflerini gerçekçi bir şekilde tanımlama fırsatı verir. Bir koç yardımıyla, bu hedefleri belirleyebilir ve daha sonra aktif olarak kendilerine yönelik çalışabilirler. Bu, kişilerin ulaşmak istedikleri hedeflerine yaklaşma olasılığını artıracaktır. 

 

Perspektif kazanmak için güvenli yer

Bir profesyonel koç ile birlikte çalışmak, bireye hassas konular hakkında konuşması için güvenli bir alan sağlar. Koç, üçüncü taraf bir katılımcıdır. Bireylerin olaylar karşısında çözümsüz kalmalarına rağmen rehberlik etme kabiliyetleri, kişinin korkutulmadan farklı bir bakış açısı kazanmasını sağlar. 

 

Daha derin öğrenme seviyesi

Profesyonel koçluk, bir bireyin belirli konularda becerilerini geliştirmekle ilgili değildir; tüm alanlarda öğrenmeyi daha da derin bir seviyeye taşır. Koçluk sayesinde, bireyler kendileri hakkında daha fazla şey öğrenebilir, başkaları tarafından nasıl algılandıklarını bulabilir ve kişiliklerinin tatmin olmadığı alanlarında gelişebilirler.

 

Kişisel farkındalık 

Profesyonel koçlar, bireylerin kendilerini geliştirme yolları için kör noktalarının farkında olmalarına yardımcı olabilirler. Bu kör noktalar, zaman aman başkaları tarafından görülen ancak bireyin göremeyeceği, gelişemeyeceği, işinin veya kişiliğinin alanları olabilir. Birey bu alanların farkında olduktan sonra, onları geliştirmeye başlamak için koçla birlikte çalışabilirler. Aynı vücutta zayıf kalan kasların çalışmamaktan dolayı zayıflaması ve tekrar egzersiz yapmaya başlanınca da güçlenmesi gibi. 

Koçluk, bireysel farkındalık yaratma yoluyla, kişinin bilinmeyen zayıflıklarını pazarlanabilir güçlere dönüştürebilmesi olasılıklarının bütünüdür. Bu kişisel farkındalık önemli bir özgüven artırıcıdır ve gelecekteki rollerine yardımcı olabilir.

Related Posts