Gazete Yazıları

GÖZYAŞLARIM

Gözyaşları için: “Bazen çok sevindiğimizden, bazen de çok üzüldüğümüzden akıverir” şeklinde genel bir ifade kullanabiliriz.
“Çok sevindiğim” ifadesini biraz açalım; bazen duyguları anlatmaya ne sözcükler, ne de davranışlar yeter. Kendinizi de ağlamamak için tutamayabilirsiniz. Bir bakmışsınız gözyaşlarınıza sadece seyirci kalabilmişsiniz. Gözlerimizdeki yaşlar yanaklarımızdan aşağıya süzülüverir. Hiçbir şey yapamazsınız ve onlar göz pınarlarınızdan özgürlüklerini ilan ederek koşarcasına akmaya başlarlarken çıkıp gidiverirler.
Şimdi de “üzüldüğümüzde” ifadesini biraz açıp, nasıl akıyorlar gözlerimizden yaşlar ona bakalım. Ağlarken, ifade etmek istediklerimizi, kafamızdan bir anda geçen onlarca sözcüğü bir araya getirip doğru cümle kurmak isteriz. Anlatmak istediklerimizi doğru anlatmak! Bu durumda, ne sözcükler ne de davranışlar, kifayetsiz kalır ve bizi açıklamaya yeterli olmaz. Bu sefer gözyaşları, öfke ve sinir gibi duygu, düşünce ve davranışlarımızın yerine akmaya başlar, tutamazsınız. Sanki sizden daha fazla söyleyecekleri vardır karşınızdakine. Sizden daha fazla hareketlidir, karşıdakinin anlaması için. Göz pınarlarınızdan çıkmaya, taşıp çağlamaya. Sizin içinde bulunduğunuz durumdan daha fazla dengede kalmaya ihtiyacı vardır gözyaşlarının, göz pınarlarında beklerken. Fakat çıkar oluk oluk pınarlardan, tutamazsınız.
Her iki durumda da karşınızdakinin tepkisi aynı olabilir. Sizin hem sevindiğinizi hem de üzüldüğünüzü gördüğünde, ya sizinle sevinir ya da sizinle üzülecektir.
Peki bu ne demektir?
İki şekilde de açıklanabilir. Genelde ağlamak üzüntü reaksiyonu olduğundan, sevindiğiniz bir anda, alışık olunmayan bu ağlama tepkisine, üzüldüğünüzü zannedip sizinle üzülebilirler. Yada gerçekten sevindiğiniz için sizinle sevinebilirler.
Diğer taraftan gerçekten üzüldüğünüzde ise sizi üzdükleri için üzülenler olacaktır. Eğer bu durumda gerçekten amaç sizi üzmekse, üzülmüş gibi yapıp için için sizi üzmekte başarılı oldukları için, sevinenler de olacaktır.
Her ne olursa olsun.
Göz yaşlarınızı saklamayın!
İçeri değil dışarı aksınlar. Neden mi? İçeri akan her göz yaşı yerçekimine ters bir davranış sergileyecektir. Gözyaşlarımız, hareket tabiatının aksine, ters yönde bir harekette bulunacağından hastalık olarak bize geri dönebilir. Varsın bizi güçsüz zannetsinler. Oysa ağlamak gücün işaretidir. Varsın sansınlar…
Duygularınızı gözyaşlarınızla özgürce yaşayın!

Related Posts