Gazete Yazıları

GENÇLER VE LİDERLİK

Bu hafta 2011-2012 öğretim yılı başladı. Tüm ebeveynler çocukları için eminim; hep en iyiyi isterler. Çocuklarının gelişimi ve eğitimine katkıda bulunmak isterler. Halbuki çocuğun ilk eğitimi ailede başlamakta ve okulda devam etmektedir. Ciddi bütçeler ayrılır. Ciddi harcamalar yapılır. Çocuklar çağı yakalasın, değişen ve gelişen eğitim ve sistemden geri kalmasın.
Peki; Tüm bu bütçeler, iyi niyetler, eğitimler; bireyin çocuk yaştan başlayan gelişiminde “lider” olmasına ne kadar yardımcıdır?
İlk olarak “Lider nedir?”in anlamına (TDK) bakabiliriz. “Lider : 1. Önder, şef, 2. Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse: 3. sp. Bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı.
Bundan 50 sene önce, bu kadar çok liderlikle ilgili konuşulurmuydu? Tabii ki, “hayır”. Hatta lider yerine yönetici ifadeleri daha çok kullanılırdı. Gelişen ve değişen zaman diliminde sahip olduğumuz tüm dinamiklerimizin değiştiği gibi, Liderlik kavramı da bu değişiklikten nasibini aldı. Hatta; şu anda bilgisayar ortamında yapılan araştırmalarda; 500 den fazla “lider” tanımı olduğu görüldü. Genel olarak, “Liderlik”; Konumsal ve vasıfsal olarak 2 ye ayrıldı.
Liderlik becerisi olan kişiler; karşı tarafta: başkalarını hedefleri doğrultusunda harekete geçirebilirler, bir işin yapılabilmesi için kişilerde istek uyandırırlar, bulunduğu toplulukta yapılacak işler için hem kişiler arası ahenk yaratır hem de kişileri ortak amaç için harekete geçirir, bireylerin gündelik görevlerinin ötesinde ortak bir amaç duygusu vererek işi heyecanlı hale getirirler.
İyi bir lider; vizyoner, eğitici, ilişkisel, demokratik, hız belirleyici ve kumandacıdır. Fakat ergen dönem ve sonrasında, bireyin karakteri yerine oturana kadar, kendi içinde kişiliği değişiklik gösterirken, aynı zamanda liderlik becerileri de zamanla değişiklik gösterecektir. Bu yüzden yazının başında da ifade ettiğim gibi; liderlik ve vasıflarının kazanımı ilk olarak ailenin çocuğu nasıl yetiştirdiği ile ilgilidir. Bu vasıfları geliştirebilecek eğitimler, etkinlikler araştırılıp gençler bu eğitimlerden yararlanabilir. Böylece; ileride, ben nasıl bir liderim ve/veya nasıl iletişim kurulabilirim gibi kendini tanımak ve ifade etmekte zorlanmayan bireyler yetişecektir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir