Profesyonel Koçluk Görüşmeleri

Eğitim Koçluğu Hakkında Bilgilendirme

Öğrencinin birey olarak içinde bulunduğu anda durduğu konum ile gelecekte durmak ya da olmak istediği durum veya konum arasındaki farkı en aza indirmeyi hedeflerken, bireyin hayatını ful potansiyelle yaşamasını sağlamak için erken yaşlarda verilen hizmettir. Bireyin kendine inanmasına, güçlü yönlerini kullanmasına yardımcı olur, başarılı yönlerini hatırlatır. Koçluğun temel işlevlerinden biri olan; strateji oluşturmak, bir eylem planı yaparak, kişinin yol haritasını çıkarmaya erken yaşlarda başlamasını sağlar.

Eğitim Koçluğunda amaç;
Gereken yapıyı, destek ve geri beslemeyi sağlayarak, bireyi harekete geçirmek ve hedeflerine ulaşması konusunda istek uyandırmaktır. Kişiyi teşvik ve motive ederken harekete geçmesini, yaşamında var olan başlıca enerji kaçaklarından kurtulmasını amaçlar.

Öğrenciler Koçluk Çalışması sayesinde neler elde edebilirler?

Zaman kullanımını çok daha etkili hale getirirken; “zamanı”, düzenlemeyi ve kullanmayı öğrenirler
Çok daha düzenli ve “organize” olurlar
Öğrenim konusunda çok daha istekli olur, öğrenmeye merak duyar ve bu merakını hep canlı tutar
Çok daha katılımcı davranışlar sergilerler
Hedef “belirleme ve netleştirme” çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirirler
Öğrenim ve toplumsal yaşam dengesini kurarken, kendi öğrenme biçiminin bilincine varırlar
Daha sağlıklı bir yaşam sürme alışkanlıklarını benimserler
Öğrenci kendi kendini disipline etme becerisini geliştirir
Başarısız ya da başarılı olma korkusu ortadan kalkar
Dikkat dağınıklığı/bozukluğu ile mücadele etmede daha başarılı olurlar
Hem birey hem de öğrenci olarak gelişme sağlarlar

Eğitim Koçu ne yapar?

Bireyin “Neler yapabilirim” sorusuna birlikte cevap ararken, kişinin yapmaktan hoşlandığı (farkında olduğu veya olmadığı) durumları keşfetme; bir nevi, kişinin tam potansiyelini ortaya çıkarma çalışmasıdır. En çok istediği ile hedeflediği şeyin, gerçekten kendisi için en iyi şey mi olduğunu sorgularken, nerede durduğuna bakmasına; ulaşmak istediği “başarı-kapasite-amaç” dengesini kurmasına destek olur. Hedeflerini netleştirirken öğrencinin kendisine uygun ve heyecan veren hedefler belirlemesini sağlar. Aile-birey-okul üçgeninde, ilişkilerin düzenlenmesine; bireyin gündemi ile ilgilenirken, motivasyonunu, kendisine olan özgüveni ve özsaygısını korumasına ve geliştirmesine destek verir. Tüm bunları çalışırken akademik, sosyal ve kişisel başarısı ile bütünleşmesine yardımcı olur.

Eğitim Koçu ile kimler çalışır?

Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden bireyler.
Ne yapacağını ve nereden başlayacağını sorgulayan, güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen ve “Kendimi ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler.
Bir hedefim var mı?
Kendimi nasıl geliştirebilirim?
Kendimi nasıl ifade edebilirim?
Kendime güvenim ve inancım ne kadar?
Hangi mesleği seçmek istiyorum?
Öğrencilik mesleğini biliyor muyum?

… diye sorgulayan bireyler.

Related Posts